Program

Program 11. konference fizikov v osnovnih raziskavah

9.00-9.05         Pozdravni nagovor

9.05-9.30         Boštjan Golob: Iskanje procesov onkraj Standardnega modela z detektorjem Belle (II)

9.30-9.55         Borut Bajc: Asimptotska varnost

9.55-10.20       Tanja Petrushevska: Exploring the Universe with supernovae

10.20-10.35     Janez Kos: Galaktična arheologija

 

10.35-11.00     Premor (kava, čaj, pecivo, sadje)

 

11.00-11.25     Lev Vidmar: Ali izoliran kvantni system lahko termalizira?

11.25-11.40     Ivan Kukuljan: Kvantna teorija polja in ultrahladni atomi

11.40-11.55     Sandra Gardonio: Rast, morfologija in stabilnost Au v kontaktu z Bi2Se3(0001) površino

11.55-12.10     Gregor Posnjak: Polivalentni topološki naboji in topološke molekule v kiralnih nematskih kapljicah

 

12.10-13.50     Kosilo

 

13.50-14.15     Denis Arčon: Kvantna spinska tekočina v 1T-TaS2

14.15-14.40     Martin Klanjšek: Potrditev obstoja anyonov

14.40-14.55     Matej Kanduč: Transport in termodinamika molekul v termoodzivnem mikrogelu

14.55-15.10     Primož Koželj: Superprevodnost v visokoentropijskih zlitinah

 

15.10-15.30     Premor (kava, čaj)

 

15.30-15.55     Primož Rebernik Ribič: Generacija femtosekundnih optičnih vrtincev v območju ekstremne ultravijolične svetlobe

15.55-16.10     Yaroslav Gerasimenko: Ultrafast jamming of electrons

16.10-16.25     Aljaž Čufar: Meritev moči v fuzijskih reaktorjih

 

Predavanje v okviru občnega zbora DMFA

16.30-16.55     Gorazd Planinšič: Kako naj uporabljamo fizikalne poskuse, da bodo pomagali študentom pri konstruiranju lastnega znanja?

 

17.00-18.50     ogled plakatov

19.00               odhod avtobusa s študenti v Ljubljano

19.15-21.00     večerja

~21.00            predviden odhod avtobusa v Ljubljano