Navodila za registracijo udeležencev

Pisarna za registracijo udeležencev bo nameščena pred konferenčno dvorano in bo vidno označena. Registracija bo možna v času od 8.30 - 9.00 ter v času odmorov in deloma kosila. Za tiste, ki boste uporabili konferenčni avtobus, bo registracija potekala na avtobusu. Organizatorji bomo imeli pripravljen seznam plačnikov, ki pa ne bo vseboval poznih plačil. Plačilo kotizacije je možno tudi ob registraciji.
Ob registraciji bo vsak udeleženec prejel priponko in dva bona za kosilo in večerjo.

Navodila za predavatelje

Predavanja bodo potekala v konferenčni dvorani hotela Šport. Predavateljem sta na voljo računalnik s projektorjem in brezžični mikrofon. Organizatorji prosimo predavatelje, da se držijo predvidene dolžine predavanj in predvidijo 2 do 5-minutno diskusijo z vprašanji poslušalcev.

Navodila za predstavitev plakatov

Predstavitev plakatov bo na steni konferenčne dvorane. Za pritrditev uporabite lepilni trak ali žebljičke. Številko Vašega plakata Vam bomo poslali po elektronski pošti, zabeležena pa bo tudi v programu srečanja, ki ga boste prejeli ob registraciji na dan srečanja. Velikost plakata je standardna A0, to je 0.9 m širine in 1.2 m višine. V primeru izjem se posvetujte z organizatorji. Prosimo, da plakate pripravite v slovenskem jeziku. Prostor za namestitev plakatov bo pripravljen že navsezgodaj na dan srečanja, zato vas prosimo, da plakate namestite že takoj ob prihodu ali med kosilom. Za ogled plakatov je predviden čas med 17.00 in 19.00.