729 črk je razporejenih v kubični mreži. Na nekaterih navideznih premicah, vzporednih z osjo z ali nagnjenih pod večkratnikom kota π/4 glede na osi x in y, je mogoče črke povezati v smiselne besede. Naloga: poiskati morate priimke vseh predavateljev na konferenci, nato pa sešteti vseh 16 z-koordinat začetnih črk njihovih imen (npr. HAUKO, ki se začne pri x=8, y=6, z=4 in se nadaljuje proti z=5, doprinese k vsoti 4).

Sekundarna naloga: v tej mreži se skriva okoli 100 "fizikalnih" besed. Poiščite jih!