O konferenci

10. konferenca fizikov v osnovnih raziskavah je potekala 16. novembra 2016 na Otočcu v hotelu Šport (zemljevid). Srečanje organizira Fakulteta za matematiko in fiziko ob pomoči Instituta "Jožef Stefan" pod pokroviteljstvom Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.

Namen 10. konference fizikov v osnovnih raziskavah je nadaljevati redna srečanja slovenskih fizikov, ki delujejo na različnih področjih osnovnih raziskav. V okviru srečanja želimo predstaviti najpomembnejše dosežke slovenske fizike zadnjih dveh let in hkrati raziskovalno delo uspešnih raziskovalcev mlajše generacije. Poleg tega želimo na srečanju predstaviti dosežke na različnih področjih fizike, zato poskušamo pritegniti k sodelovanju vse skupine in lajeratorije v Sloveniji.

Zaradi omejene dolžine srečanja smo žal vsako leto prisiljeni narediti izbiro med prijavami za predavanja, tako da je marsikatero odlično delo, ki bi si zaslužilo predstavitev s predavanjem, predstavljeno v obliki plakata. Pri izbiri predavanj je programski odjer upošteval programsko raznolikost srečanja, kvaliteto predlogov in tudi dogovor, da se posameznemu avtorju lahko dodeli predavanje na vsakem drugem srečanju.


Na konferenci so bili predstavljeni prispevki v naslednjih oblikah:
 • 25 minutna vabljena predavanja
 • 15 minutna predavanja
 • plakati

Raziskovalna področja:
 • astrofizika
 • biofizika
 • fizika mehke kondenzirane materije
 • fizika nizkih in srednjih energij
 • fizika površin in nanostruktur
 • meteorologija
 • molekularna fizika
 • reaktorska fizika
 • statistična fizika
 • teorija in eksperimentalna fizika osnovnih delcev
 • teorija in eksperimentalna fizika trdne snovi

Novo

KONFORmistka 2016 je Marion van Midden - 3D nalogo z imeni predavateljev je rešila v 5 minutah. Čestitamo!

Konferenčni zbornik (16 Mb).

Pomembni datumi