O konferenci

9. konferenca fizikov v osnovnih raziskavah bo potekala 12. novembra 2014 v Škofji Loki v Sokolskem domu (zemljevid). Srečanje organizira Fakulteta za matematiko in fiziko ob pomoči Instituta "Jožef Stefan".

Namen 9. konference fizikov v osnovnih raziskavah je nadaljevati redna srečanja slovenskih fizikov, ki delujejo na različnih področjih osnovnih raziskav. V okviru srečanja želimo predstaviti predvsem raziskovalno delo uspešnih raziskovalcev mlajše generacije, ki so opravili doktorsko delo v zadnjem obdobju ali so tik pred doktoratom, kakor tudi raziskovalce, ki so v preteklih dveh letih prejeli nagrade ali priznanja. Poleg tega želimo na srečanju predstaviti dosežke na različnih področjih fizike, zato poskušamo pritegniti k sodelovanju vse skupine in laboratorije v Sloveniji.

Zaradi omejene dolžine srečanja smo žal vsako leto prisiljeni narediti izbiro med prijavami za predavanja, tako da je marsikatero odlično delo, ki bi zaslužilo predstavitev s predavanjem, predstavljeno v obliki plakata. Pri izbiri predavanj programski odbor upošteva programsko raznolikost srečanja, kvaliteto predlogov in tudi dogovor, da se posameznemu avtorju lahko dodeli predavanje na vsakem drugem srečanju.


Na konferenci bodo predstavljeni prispevki v naslednjih oblikah:
 • 25 minutna vabljena predavanja
 • 15 minutna predavanja
 • plakati

Raziskovalna področja:
 • teorija in eksperimentalna fizika trdne snovi
 • teorija in eksperimentalna fizika osnovnih delcev
 • astrofizika
 • fizika nizkih in srednjih energij
 • fizika površin in nanostruktur
 • statistična fizika
 • molekularna fizika
 • fizika mehke kondenzirane materije
 • biofizika
 • reaktorska fizika
 • meteorologija

POMEMBNO: Avtobusni prevoz

Zagotovljen je brezplačen avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana - Škofja Loka - Ljubljana za tiste udeležence, ki bodo to navedli v konferenčni prijavi. Odhod avtobusa iz Ljubljane bo 12. novembra 2014 točno ob 8.00 izpred stavbe FMF na Jadranski 19. Povratek iz Škofje Loke bo ob 21.00, prihod v Ljubljano pa predvidoma ob 21.40.

Novo

Pomembni datumi