O konferenci

11. konferenca fizikov v osnovnih raziskavah bo potekala  v petek, 23. novembra 2018 v hotelu Vita v Dobrni (zemljevid). Srečanje organizira Fakulteta za matematiko in fiziko ob pomoči Instituta “Jožef Stefan” pod pokroviteljstvom Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.

Namen 11. konference fizikov v osnovnih raziskavah je nadaljevati redna srečanja slovenskih fizikov, ki delujejo na različnih področjih osnovnih raziskav. V okviru srečanja želimo predstaviti najpomembnejše dosežke slovenske fizike zadnjih dveh let in hkrati raziskovalno delo uspešnih raziskovalcev mlajše generacije. Poleg tega želimo na srečanju predstaviti dosežke na različnih področjih fizike, zato poskušamo pritegniti k sodelovanju vse skupine in laboratorije v Sloveniji.

Zaradi omejene dolžine srečanja smo žal vsako leto prisiljeni narediti izbiro med prijavami za predavanja, tako da je marsikatero odlično delo, ki bi si zaslužilo predstavitev s predavanjem, predstavljeno v obliki plakata. Pri izbiri predavanj je programski odbor upošteval programsko raznolikost srečanja, kvaliteto predlogov in tudi dogovor, da se posameznemu avtorju lahko dodeli predavanje na vsakem drugem srečanju.

Na konferenci bodo predstavljeni prispevki v naslednjih oblikah:

 • 25 minutna vabljena predavanja
 • 15 minutna predavanja
 • plakati

Raziskovalna področja:

 • astrofizika
 • biofizika
 • fizika mehke kondenzirane materije
 • fizika nizkih in srednjih energij
 • fizika površin in nanostruktur
 • meteorologija
 • molekularna fizika
 • reaktorska fizika
 • statistična fizika
 • teorija in eksperimentalna fizika osnovnih delcev
 • teorija in eksperimentalna fizika trdne snovi

POMEMBNO: Avtobusni prevoz

Zagotovljen je brezplačen avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana – Dobrna- Ljubljana za tiste udeležence, ki bodo to navedli v konferenčni prijavi.