Hekerji so 25.10.2022 vdrli v mySql streznik FMF, zato je stran Konference fizikov v osnovnih raziskavah prestavljena na

konfor.si